Studier

Print Friendly, PDF & Email

Många studier har gjorts kring Botulinumtoxin typ A, dess verkningar och bieffekter. Här finner du några av dem.

Studier Mikrovågor.

Dessutom finns här en studie om hur mikrovågor kan användas(miraDry®) för att behandla svåra svettningar i armhålorna.

studier i pdf-format. Acrobat Reader behövs

Studierna på dessa sidor är i PDF-format. Acrobat Reader kan du ladda hem genom att klicka på ikonen.

© 2014, 2015, 2016, 2017 │AB Victoriakliniken│08-530 210 00│