Hyperhidros

Print Friendly, PDF & Email

Kroppens svettning styrs av hypothalamus och det limbiska systemet i hjärnan. Svettas gör man för att kunna kyla kroppen samt för att få ett bättre grepp med händer och fötter.
De som lider av hyperhidros får en onormal svettningsreaktion vid främst värme, stress och ansträngning.

Hyperhidros Primär, delas in i två grupper: generell samt fokal.
Vid generell hyperhidros svettas man på hela kroppen, men oftast från bålen och huvudet.  Debuten för detta kommer ofta sent i livet, efter 50 årsåldern,  och utlösande faktorer är främst värme och ansträngning men även stress. Vid den generella hyperhidrosen är det hypothalamus som är involverad.

Fokal hyperhidros innebär att man svettas från vissa ställen på kroppen, oftast dubbelsidigt och symmetriskt. Vanliga kombinationer är: fötter-händer, axiller (armhålor)-händer-fötter och axiller-ljumskar.

Problemen kan debutera redan i barndomen och då främst genom svettningar på händer och fötter.

Svåra axillära svettningar, dvs svettningar i armhålorna, debuterar vanligen i tonåren.  Den utlösande faktorn är främst stress, men även här kan värme och ansträngning spela in. Vid denna variant är det det limbiska systemet som är inblandat.
Den primära hyperhidrosen är ärftligt betingad.

© 2014, 2015, 2016, 2017 │AB Victoriakliniken│08-530 210 00│