Botox® mot migrän

Print Friendly, PDF & Email

Migrän är en kronisk huvudvärkssjukdom som kännetecknas av smärtsam, pulserande huvudvärk som förvärras av ansträngning.
Vanligt är att värken upplevs sitta i ena halvan av huvudet och ibland vandrandes från ena sidan till den andra. Värken kommer i anfall som kan vara i allt från en halvtimme upp till fyra dygn.
Frekvensen av dessa anfall kan vara från enstaka gånger per år till flera gånger i veckan. Många med migrän upplever en förhöjd känslighet mot ljus och ljud.
Det är inte ovanligt att man under ett anfall vill ligga ostörd i ett mörkt rum.

Ordet migrän har sitt ursprung från grekiskans hemikrania, vilket betyder ”halv huvudskål”.

Forskare upptäckte att det finns ett samband mellan musklerna som orsakar rynkorna på pannan och huvudvärken, och att värken försvinner när muskeln i pannan får en nedsatt funktion, vilket sker vid en Botox®-behandling.
Därför kan Botox® vara en effektiv behandlingsmetod.

» Biverkningar
» Studier

© 2014, 2015, 2016, 2017 │AB Victoriakliniken│08-530 210 00│